På svenska

Rotary

 

Rotary är en internationell ideell organisation med 1,2 miljoner medlemmar i cirka 200 länder, män och kvinnor. Medlemmarna verkar i lokala rotaryklubbar samt bildar ett landsomfattande och även ett internationellt nätverk. En rotarian är en rotarian överallt och är välkommen att besöka alla rotaryklubbar runtom i världen. Därför är Rotary även en dörröppnare för nya verksamhetsmiljöer i världen.

Turku-Åbo Rotaryklubben har ungefär 100 medlemmare av vilka 4 är hedersmedlem. Presidentten för nuvarande Rotaryåret är Dan Wilén.

Åbo Rotaryklubben implimenterar Germs tema med att stöda eri järjestöjä ja yhteisöjä erityisesti syrjäytyneiden nuorten elämänlaadun kehittämiseen liittyvissä hankkeissa i Åbos ekonomiområde.

Klubben har sina veckömöten på tisdagar klo 11.45 i Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, 20100 Åbo. Teman under Finlands 100 år jubileumet syns i vårens program som "Säkerhet"

 

Kan jag bli rotarian?

 

Framstående representant inom mitt yrkesområde

Är jag lämplig som rotarian? Man kan tänka så att en person som har visat ledarskap eller som är en erfaren representant inom sitt yrkesområde och vilken önskar verka tillsammans med andra likasinnade personer för utvecklingen inom sitt eget samhälle men även för världen, är en god rotarykandidat. Rotarianerna vill genom "Fyrafrågeprovet" befrämja sunda verksamhetsprinciper i sina inbördes relationer och även i sitt tjänande genom att väga sitt agerande på följande sätt:
- Är det sant?
- Är det rättvist mot alla parter?
- Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
- Kommer det att ligga i alla parters intresse?

Om du är intresserad av ett medlemskap, tag kontakt med klubbens president eller sekreterare.